Altermed's værdier

  • Vore kunder er vort centrum
  • Vi respekterer hinandens forskellighed
  • Vi er innovative og engageret
  • Vi mener at mennesket er unikt
  • Vi er ærlige
  • Vi respekterer miljøet
  • Vi har et positivt livssyn

Velkommen hos Altermed, vi håber du vil få en god oplevelse hos os.