We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.


Altermeds värderingar

  • Våra kunder är vårt fokus
  • Vi respekterar varandras olikheter
  • Vi är innovativa och engagerade
  • Vi tror att människan är unik
  • Vi är ärliga
  • Vi respekterar miljön
  • Vi har en positiv syn på livet

Välkommen till Altermed, hoppas vi att du kommer att ha en bra upplevelse med oss.

Trustpilot